Projectes i Reivindicacions

Reivindicacions 2001 (segons el decàleg de la AVV barri Navas)

La situació d’abandonament que pateix la fàbrica Stilok en el carrer Jordi de Sant Jordi.
Compromís per la construcció d’una rambla en el carrer Biscaia, incluent l’habilitació d’una nova zona d’aparcament.
Apertura del carrer Palència. “Quan i com?, menys paraules i més fets.” Aquesta reinvicació va acompanyada de 500 signatures de veïns.
Apertura de la boca del metro de la Línia 5 entre i St. Antoni Maria Claret. sobre aquest tema han lograt reunir 800 signatures, registrades en el districte desde el 4 de febrer.
Accessibilitat en el metro per a minusvàlids i Gent Gran en totes les estacions.
Demanda d’un centre de dia i un poliesportiu autogestionat pel barri, perque, en opinió de l’Associació, el del carrer Capella està “sense control”.
Semaforització de les cruïlles perilloses. En concret:
– Carrer Biscaia amb Olesa.
– Carrer Biscaia amb Concepció Arenal.
– Carrer Espronceda amb Joan de Garai.
– Carrer Biscaia amb Joan de Garai.
Seguretat ciutadana. Es demana major presència tant de la Guardia Urbana com de la Polícia Nacional.
Presència amb veu i vot de les entitats veïnals en el Consell Sanitari.
La caserna de la Guardia Civil de Navas, que l’Associació proposa reconvertir en un equipament pel barri.

Reivindicacions 2000 (segons estudi realitzat per la Favb)

-Peatonització de carrers i pàrquings
-Recuperació com a equipament de la Caserna de la guàrdia civil de Navas
-Seguiment del tema AVE
-Resposta als problemes de convivència amb els menjadors socials

Reivindicacions 1999 (segons el llibre “La Barcelona dels barris” 1999, Favb)

-Obertura de la boca d’accés Meridiana-Felip II (L.5), inclosos festius
-Supressió de les barreres arquitectòniques al metro
-Peatonalització Biscaia
-C-onstrucció del Poliesportiu
-Creació d’un Centre de dia al barri
-Campanya de l’aigua
-Campanya per a la sanitat pública

Reivindicacions 1991 (segons el llibre “La Barcelona dels barris” 1991, Favb)

-Vivendes de protecció oficial per a dones maltractades que no en tinguin.
-Poliesportiu públic. Actualment privat (Esport Dyr), reivindicat des de l’any 80 en els terrenys de Costa i Font.
-Centre de salut amb planificació familiar.
-Institut de BUP. Manca de places públiques. Compra o expropiació de l’edifici del C/Navas- Av. Meridiana- València
-Conservció vivendes de protecció oficial com a vivendes socials i manteniment del poc espai de
convivencia
-Zona Verda al barri i com a lloc d’us públic.