Aturada d’obres al Barri

S’aturen provisionalment les obres del Pou de la Plaça de les Habaneres i les obres del futur pàrquing de la Plaça de la Mainada per la crísis.