Qué és el Pla de Desenvolupament Comunitari?

PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DE NAVAS

Què és?

Un Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) és un procés de participació ciutadana al barri el qual genera una transformació social en benefici de totes les persones.

 Aquest s’elabora en base a una fase prèvia de  diagnòstic on la finalitat és conèixer les necessitats, punts forts, carències i potencialitats del barri.

El PDC ha de servir per donar respostes a aquestes necessitats del diagnòstic de manera conjunta entre tots els agents del barri.

En quin moment estem?

L’estudi/diagnòstic es porta a terme des del Novembre de 2009 fins a l’abril del  2010 i està financiat per Ajuntament de Barcelona i la Generalitat  de Catalunya

Qui l’està portant a terme?

En aquesta fase prèvia les entitats promotores són: la Associació de Veïns de Navas i la Parroquia Sant Joan Bosco.

El diagnòstic l’estan realitzant dues tècniques (Sílvia Garcia, pedagoga, i Lorena Molina, educadora social) que ja treballen al barri en el camp  de l’acció social (A la Plataforma d’educació Social de la Parròquia) amb l’assessorament, formació i seguiment per part de Vincle, Serveis a la Comunitat, amb experiència en altres PDC de Catalunya.

Per el diagnòstic necessitem de la col·laboració de cada una de les entitats, associacions i grups que configuren el barri, així obtenir una visió global objectiva i real del que succeeix a Navas.

Per això cal concertar una entrevista amb la vostra entitat i/o servei i així recollir la visió que teniu del barri a partir del vostre treball.

En acabar aquesta fase està previst realitzar una trobada per posar en comú l’estudi i entre tots començar un treball conjunt i participatiu de millora del barri.