Acta Assemblea de Socis AVV NAVAS

El dia 21 de Juny es va celebra la Assemble General de Socis, amb el ordre del dia següent:

– Estat de Comptes.

– Activitats de la Associació.

– Relacions amb el PDC (Pla de Desenvolupament Comunitari)

– Renovació dels carregs de la Junta Directiva.

– Renovació dels estatuts.

La nova junta queda reflexada l’apartat Informació General de la web. Els Estatuts s’han presentat a la Generalitat i quan estiguin aprobats tots els socis podran demanar una copia, i estaran a disposició de qui ho demani.